Yrittäjä, hyödynnätkö fiksusti yrityksesi voittoja?

Pienyritysten raha-asioita lähestytään usein rahan tarpeen kautta. Eli pohditaan, mistä eri lähteistä yritys voi hankkia toiminnalleen rahoitusta. Harvemmin kirjoitetaan siitä, mitä vaihtoehtoja on yrityksillä, joiden kassavirta on onnistuneiden investointien jälkeen kääntynyt positiiviseksi ja voittovaroja alkanut kertyä. Käsittelemme seuraavassa yleisimmät vaihtoehdot ja pohdimme, mikä on missäkin tilanteessa järkevää.

  • Uudet investoinnit
  • Osingot
  • Pankkitili
  • Sijoittaminen

1) Uudet investoinnit

Luonnollinen käyttötapa kertyneille voittovaroille on niiden investoiminen liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen. Yrittäjä tuntee alansa hyvin ja osaa ulkopuolista paremmin tunnistaa mahdollisuuksia ja kasvualueita. Toisaalta uudet hankkeet tarkoittavat käytännössä uusia haasteita ja riskinottoa, johon kaikki eivät ymmärrettävästi halua lähteä. Monesti kysymys voi olla myös ajoituksesta: palo liiketoiminnan kasvattamiseen on olemassa, mutta yrittäjä kokee, että juuri nyt on huono hetki.

2) Osingot

Yritys voi aina maksaa omistajilleen osinkoa. Listaamattomien yhtiöiden osinkoja käsitellään verotuksessa seuraavasti: Jos jaettu osinko on enintään 8% osakkeen matemaattisesta arvosta ja alle 150 000 euroa, on siitä 75% verovapaata ja ainoastaan 25% veronalaista pääomatuloa. Ehdot täyttävän osingon veroprosentti on siten hyvin maltillinen 7,5%.

Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan siten, että yhtiön tarkistettu nettovarallisuus jaetaan yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Nettovarallisuus saadaan, kun yhtiön varoista vähennetään yhtiön velat. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mitä suuremmat ovat yrityksen varat, sitä enemmän kevyesti verotettuja osinkoja yritys voi maksaa.

Esimerkiksi tapauksessa, jossa omistajayrittäjä omistaa yrityksestä 100%, kevyesti verotettujen osinkojen maksimimäärä 150 000 euroa saavutetaan vasta, kun yrityksen nettovarallisuus on 1 875 000 euroa (150 000 euroa / 8%). Näin ollen onkin usein verotuksellisesti viisasta kerryttää yrityksen taseeseen voittovaroja, vaikkei uusia investointeja olisikaan välittömästi tiedossa.

Tiivistäen voi sanoa, että vaikka listaamattomien yritysten osinkojen verokohtelu on viime vuosina muuttunut, kannustaa järjestelmä edelleen pääoman kerryttämiseen yrityksen taseeseen. Voit lukea lisää osinkojen verokohtelusta Verottajan sivuilta täältä.

3) Pankkitili

Käytännössä jokaisella yrityksellä on pankkitili, jolla säilytetään yrityksen kassaa. Kassa on korvaamattoman tärkeä päivittäisen liiketoiminnan mahdollistamiseksi ja sen pitää olla riittävän suuri, jotta se tarjoaa riittävää joustoa ja auttaa varautumaan myös odottamattomiin tilanteisiin. Siihen mikä on riittävää ei ole oikeaa vastausta – vaihtelu eri toimialojen ja yritysten välillä on luonnollisesti suurta. Selvää kuitenkin on, että kassan on oltava riittävän suuri varmistaakseen yrityksen lyhyen aikavälin maksukyvyn.

Helppo ratkaisu olisikin säilyttää kaikki kertyneet varat pankkitilillä, joka lienee pienyrityksen varoille turvallisin, tai ainakin yksi turvallisimmista vaihtoehdoista. Tässä piilee kuitenkin pulma: Korkotason ollessa mitätön, ei pankkitili tarjoa edes nimellistä tuottoa, inflaation huomioivan reaalituoton jäädessä selvästi negatiiviseksi. Kannattaa muistaa, että jo 2 prosentin inflaatio syö rahan arvosta 10 vuodessa melkein viidenneksen. Ylisuuren kassan pitäminen pankkitilillä ei aina olekaan viisasta, vaan on mietittävä vaihtoehtoja.

4) Sijoittaminen

Monelle pienyritykselle järkevä toimintamalli voikin olla ”ylimääräisten”, päivittäisessä liiketoiminnassa tarpeettomien varojen sijoittaminen pankkitiliä tuottavampiin kohteisiin. Menneinä vuosina monelle tutuiksi tulleet määräaikaistalletukset tai muut rahamarkkinatuotteet eivät tällä hetkellä tarjoa merkittävästi pankkitiliä parempaa tuottoa ja käytännössä tuottoa tavoitteleva joutuukin kääntämään katseensa osake- ja korkomarkkinoille.

Osake- ja korkosijoituksiin liittyy luonnollisesti riski pääoman arvon laskusta, eikä yrityksen päivittäisen toiminnan vaatimaa varallisuutta tule sijoittaa liian riskipitoisesti. Toisaalta yritykseen kertyneen ”ylimääräisen” varallisuuden hajauttaminen laajasti osake- ja korkosijoituksiin voi silti olla monelle yritykselle ja yrittäjälle järkevä ratkaisu.

Nykyisilläkin hintatasoilla on perusteltua odottaa 4-5% vuosituottoa verrattain konservatiiviselle, globaalisti hajautetulle 50/50 osake-korko-salkulle. Arvojen heiluntaan tulee aina varautua, mutta toisaalta yritykseensä arvoa kerryttävä omistaja tekee helposti itselleen karhunpalveluksen makuuttamalla rahojaan pankkitilillä.

Yhteenvetona

Jokainen yritys ja yrittäjä on erilainen, eivätkä samat ratkaisut sovi kaikille. Kannustamme kuitenkin miettimään eri vaihtoehtoja ja valitsemaan omaan tilanteeseen parhaiten soveltuvan. Evervest on vuonna 2015 perustettu, Finanssivalvonnan toimiluvan omaava omaisuudenhoitaja. Autamme mielellämme myös yrityksiä sijoittamaan kustannustehokkaammin ja fiksummin.

Tilin luominen ei maksa mitään ja käy helposti verkkopalvelussamme osoitteessa evervest.com