Osingot ja ETF-sijoittaminen

Osingot ovat teema, johon liittyen saamme paljon kysymyksiä. Käymme tässä artikkelissa läpi niistä yleisimmät.

Osingot ja ETF:t

Suurin osa pörssiyrityksistä maksaa omistajilleen osinkoja, jotka muodostavat oleellisen osan arvopaperin tuotosta. Meiltä onkin tiedusteltu, miten osinkojen käy, kun osakkeen omistaa ETF, eli pörssinoteerattu rahasto. Vastaus on yksinkertainen: Osingot kertyvät rahaston pääomaan ja siten sijoittajan hyödyksi, vaikkei niitä hänelle suoraan maksetakaan. Kun pörssinoteerattuun rahastoon kertyy osinkoa, kasvaa sen arvo ja sijoittaja saa osuutensa aikanaan myydessään korkeamman hinnan.

Tuotto- ja kasvurahastot

Entä sitten ETF:n sijoittajalle maksamat osingot? Pörssinoteerattuja rahastoja on kahta tyyppiä: Sellaisia, jotka sijoittavat kaikki kertyneet osingot eteenpäin ja kerryttävät ne rahaston pääomaan (kasvuosuus) ja sellaisia, jotka maksavat joko osan tai kaikki saamansa osingot rahaston osuuden omistajille (tuotto-osuus). Rahaston maksamat osingot ovat sijoittajalle veronalaista pääomatuloa ja siten onkin yleensä järkevämpää suosia kasvuosuuksia ja lykätä veronmaksu tilanteeseen, jossa rahasto-osuus myydään. Näin isompi osa pääomasta kerryttää korkoa korolle ja päästään parempaan lopputulokseen. On kuitenkin huomattava, että kaikissa omaisuusluokissa ei ole saatavilla osingot kerryttävää ja muilta ominaisuuksiltaan tyydyttävää pörssinoteerattua rahastoa. Tällaisessa tilanteessa myös osinkoa maksavan instrumentin käyttö voi olla perusteltua lievästi huonommasta verotehokkuudesta huolimatta.

Verotus

Pörssinoteeratun rahaston kotipaikalla on merkitystä myös sen saamien osinkojen verotusta tarkasteltaessa. Euroopassa suosituimmat rahastojen kotipaikat (domicile) ovat Irlanti ja Luxemburg, jotka kohtelevat rahaston vastaanottamia tai sijoittajilleen ulosmaksamia osinkoja suopeasti. Molemmat ovat myös solmineet verosopimuksen Yhdysvaltojen veroviranomaisten kanssa ja maksavat lähtökohtaisesti vain 15% lähdeveron (normaalisti 30%) osingoista, jotka ne vastaanottavat Yhdysvaltalaisilta yrityksiltä.