Johtoajatuksemme on, että täsmällisellä ja oikein tehdyllä allokaatiotyöllä, pitkäjänteisyydellä ja matalalla kustannustasolla saavutetaan asiakkaalle paras lopputulos.

Globaali hajautus on sijoitusstrategiamme kulmakivi

Sijoitusstrategiamme pyrkii optimaaliseen globaaliin pitkän aikavälin hajautukseen 

Sijoitusstrategiamme lähtökohtana on näkemys, jonka mukaan täsmällisellä ja oikein tehdyllä allokaatiotyöllä, pitkäjänteisyydellä ja matalalla kustannustasolla saavutetaan asiakkaalle paras lopputulos.

Emme pyri käymään kauppaa aktiivisesti tai tekemään voimakkaita, subjektiivisia, salkunhoitajan näkemykseen perustuvia valintoja eri omaisuusluokkien välillä, vaan pyrimme optimaaliseen pitkän aikavälin hajautukseen.

Tehokkaalla ja laajalla hajautuksella saavutetaan tavoiteltu tuotto matalammalla riskillä verrattuna sijoitusstrategiaan, jossa riittävää hajautusta ei ole toteutettu.

Sijoitusmallimme perustuu viimeisimpään akateemiseen tutkimukseen

Sijoitusstrategiamme ytimessä on algoritmi, jonka avulla rakennamme kullekin riskitasolle optimaalisen hajautuksen. Sen ”moottori” on laajan datamassan päälle rakennettu monimuuttujamalli (eng. Multi-Factor Model).

Mallin taustalla käytämme dataa lukuisista eri tietolähteistä (esimerkiksi MSCI, Citibank, Federal Reserve, Euroopan Keskuspankki). Erilaisia allokaatiomalleja on tutkittu valtavasti ja käyttämämme monimuuttujamallit edustavat viimeisintä akateemista tutkimusta.

Käytännössä mallimme avulla pyrimme ymmärtämään mitkä tekijät vaikuttavat eri omaisuusluokkien tuoton käyttäytymiseen pitkällä aikavälillä ja miten eri omaisuusluokkien arvo liikkuu absoluuttisesti ja suhteessa toisiinsa. Tähän pohjautuen määritämme, mikä on optimaalinen portfoliorakenne kullakin riskitasolla.

Salkun koostumus muuttuu riskitason mukaan

Sijoituskohteet

Osuus salkusta riskitason mukaan

Pienemmät kulut, korkeampi tuotto

Kustannuksilla on merkitystä

Erot vuotuisissa maksuissa voivat tuntua pieniltä, mutta yli ajan niillä on merkittävä vaikutus kokonaistuottoon.

Evervestin varainhoitopalvelu on edullinen, koska liiketoimintamallimme perustuu digitaalisuuteen. Poistamalla henkilökohtaisen asiakaspalvelijan ja kalliin toimipisteen yhtälöstä, saavutamme kustannussäästöjä, joiden kautta voimme tarjota asiakkaillemme parempaa palvelua halvemmalla. Pyrimme kustannuksissa myös läpinäkyvyyteen. Sijoittaessasi Evervestin kautta, tiedät aina, kuinka paljon maksat.

Sijoitamme rahasi kustannustehokkaisiin ETF:iin 

Käytämme asiakkaidemme salkuissa ainoastaan likvidejä, matalan kustannustason pörssinoteerattuja rahastoja, eli ETF:iä. ETF (exchange traded fund) on sijoitusrahasto, jolla käydään kauppaa pörssissä. Pörssinoteeratut rahastot seuraavat yleensä indeksejä ja niiden kautta voidaan tehokkaasti sijoittaa mm. osake-, korko- ja hyödykemarkkinoille. Juju on siinä, että jo ostamalla yhtä pörssinoteerattua rahastoa saa sijoituksen hajautettua kymmeniin, satoihin tai jopa tuhansiin eri arvopapereihin ETF:stä riippuen.

Tehty sinulle

Asiakkaan ymmärtäminen on toimintamme ytimessä - haluamme oppia tuntemaan sinut

Jotta varainhoitaja voi hoitaa asiakkaansa varallisuutta mahdollisimman hyvin, on ensiluokkaisen tärkeää, että hän ymmärtää kattavasti asiakkaan taustan, toiveet ja tavoitteet.

Evervestin sijoitusprosessi lähteekin liikkeelle juuri tästä: Kysymme aluksi sinulta luultavasti turhankin suurelta tuntuvan määrän erilaisia kysymyksiä liittyen esimerkiksi sijoituskokemukseesi, varallisuuteesi ja riskinottohalukkuuteesi.

Vastaustesi pohjalta rakennamme sinulle riskiprofiilin, jonka perusteella osaamme rakentaa sinulle sijoitussalkun, joka sopii juuri sinun tavoitteisiisi, riskinkantokykyysi ja riskinottohalukkuuteesi.

Räätälöimme sinulle salkun, jonka avulla saavutat tavoitteesi varmemmin

Asiakkaan tunteminen ei vielä riitä. Keskeistä on myös sijoitustavoitteiden (esimerkiksi iso hankinta tai turvaverkko pahan päivän varalle) ja sijoitushorisontin pituuden (koska suunnittelet myyväsi sijoituksesi) ymmärtäminen. Uskomme että menestyksekäs sijoittaminen on lähtökohtaisesti pitkäjänteistä, mutta toisaalta meillä kaikilla on rahoille myös yllättäviä tai nopeammin aktualisoituvia käyttökohteita. Tämän kaiken huomioiminen on tärkeää oikeanlaista sijoitusstrategiaa valittaessa.

Palvelussamme voit tutustua sinulle rakennettuun sijoitussalkkuun ilman sitoutumista ja ennen rahan siirtämistä palveluun.

Salkun seuranta on keskeinen osa sijoitusprosessiamme

Seuraamme salkkusi kehitystä päivittäin

Seuraamme salkkusi tuottoa ja instrumenttien välisiä painotuksia jatkuvasti ja mukautamme salkkuasi tarvittaessa, jotta se on tavoitteiden mukainen sekä nyt että tulevaisuudessa.

Pidämme huolen siitä, että salkkusi on tasapainossa

Kaupankäyntiaktiivisuus määrittyy hintojen heilunnan ja tavoiteallokaation muutosten seurauksena: mitä nopeammin eri omaisuusluokkien hinnat muuttuvat, sitä useammin syntyy tarve tasapainottaa salkkua.

Sijoitusstrategia määrittää salkun rakenteen

Kun sijoitusstrategiamme määrittämä tavoiteallokaatio muuttuu, päivittyy myös sinun sijoitussalkkusi vastaamaan uutta rakennetta. Katamme aina syntyneet kaupankäyntikustannukset puolestasi.

Tutustu tiimiimme

Teemme kaikkemme, jotta pääset riskitasosi mukaisiin tuottoihin.

Tutustu tiimiin

Minimaaliset kulut

Koska Evervestissä ei ole minkäänlaisia piilokuluja tai lunastuspalkkioita, sijoittamisen kustannukset säilyvät maltillisina.

Tutustu hinnastoon