Ihmiset ovat robotisaation voittajia

Olemme vastaavan elintasoloikan äärellä, kuin mitä teollinen vallankumous toi. Robotisaatio muokkaa taloutta ja yhteiskuntaa merkittävästi, mutta lopullinen voittaja on ihminen.

Robotisaation tuomasta tulevaisuudesta on tarjottu monenlaisia ennustuksia. Yleiseen tietoisuuteen ennustukset ovat yleensä päätyneet niiden esittämien arvioiden perusteella siitä, kuinka suuri osa nykyisistä työpaikoista tullaan korvaamaan roboteilla. Arviot vaihtelevat 10 % ja 50 % välillä riippuen siitä, puhutaanko kokonaisten töiden korvaamisesta, vai ihmiseltä robotille siirtyvän työn määrästä.

Varmuudella voidaan sanoa, että robotisaatio korvaa vanhoja töitä ja erityisesti työtehtäviä, sekä samalla synnyttää niiden tilalle uusia. Muutos tulee olemaan merkittävä, mutta sen todellisia voittajia eivät ole koneet, vaan ihmiset.

Samat pelot olivat läsnä teollisen vallankumouksen alla. Teollistuminen on kuitenkin nostanut viimeisen sadan vuoden aikana ihmisten elintasoa erittäin merkittävällä tavalla. Nyt olemme samanveroisen kehitysloikan äärellä.

Robotti on ystävä

Parempia ja halvempia palveluita

Tekoälyn kehittyminen mahdollistaa paremmat ja halvemmat palvelut, koska mitä suurempi osa palvelun tuottamiseen liittyvästä ihmistyöstä voidaan automatisoida, sitä matalammaksi tuon palvelun tuottamisen kustannukset muodostuvat. Hyvä esimerkki tästä dynamiikasta on kääntäminen. Kun ihminen kääntää tekstiä kieleltä toiselle, jokainen lisäsana maksaa saman verran. Google julkaisi joulukuussa käännösohjelmastaan version, jolla maailman pääkielien kääntäminen onnistuu jo likipitäen yhtä korkealaatuisesti, kuin ihmisen kääntämänä. Kun Google Translate kääntää tekstin, yhden lisäsanan kustannus on nolla.

Kun tekoäly oppii tarjoamaan lakipalveluita, yhden lisäasiakkaan kustannus on jälleen nolla. Ja kun tekoäly ajaa autoa, yhden lisäkilometrin ajokustannus on ainoastaan sen vaatiman energian kustannus.

Edelliset esimerkit kuvaavat palveluita, joissa robotti korvaa ihmisen kokonaisuudessaan. Sama dynamiikka pätee kuitenkin myös sellaisiin palveluihin, joiden tuottamiseen tarvitaan ihmistä myös tulevaisuudessa. Niidenkin kohdalla palvelu voidaan tekoälyä hyödyntäen tulevaisuudessa tuottaa helpommin, nopeammin ja kustannustehokkaammin. Hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi ruuan kuljetuspalveluita tarjoava startup-yritys Wolt. Woltin toiminnan keskiössä on kehittynyt reititysalgoritmi, joka mahdollistaa ruuan kuljettamisen kustannustehokkaasti ja luo samalla toimintaedellytykset palvelulle, josta pari vuotta sitten voitiin vain haaveilla. Seuraavassa vaiheessa tosin kuljettaja korvautuu itseohjautuvalla robotilla, mitä Wolt testaa jo Tallinnassa.

Teollisen vallankumouksen massatuotannosta takaisin yksilöllisyyteen

Teollisen vallankumouksen suurin saavutus oli suuren mittakaavan tuotannon tehokkuuden parantuminen. Tämä tosin saavutettiin yksilöllisen palvelun kustannuksella. Teollistuminen tarkoitti massatuotantoa ja tuotteen tarkkaa standardisointia. Teollinen vallankumous oli mahdollinen niiden tuotteiden ja palveluiden kohdalla, joissa halpa hinta oli kuluttajille tuotteen tai palvelun yksilöllisyyttä tärkeämpi ominaisuus ja joissa skaalan tuomat kustannusedut olivat tarpeeksi merkittävät.

Nyt tekoäly mahdollistaa yksilöllisen palvelun teollisessa mittakaavassa. Jo nyt luet oman mielenkiintosi kohteiden mukaisesti suodatettuja uutisia, ostat vaatteita nettikaupoista, jotka tarjoavat ensin juuri sinun makuusi sopivia vaatteita ja, jos asuisit USA:ssa, näkisit poliittisia mainoksia, jotka on kohdennettu vaikuttamaan juuri sinun käyttäytymiseen. Näiden yksilön käyttäytymistä ymmärtävien ja sitä kautta heille kohdennetumpaa palvelua tarjoavien teknologioiden käyttökohteet tulevat vain lisääntymään.

Molemmat hyödyt näkyvissä varainhoidossa

Omaisuudenhoito on toimialana hyvä esimerkki robotisaation tuomista eduista tavalliselle ihmiselle. Perinteisesti omaisuudenhoito on ollut palvelu, jota on tarjottu ihmisille, joiden sijoitettava varallisuus on yli 200 000 EUR. Kustannukset ovat olleet korkeat, koska yksittäinen pankkiiri pystyy palvelemaan vain rajattua määrää asiakkaita. Rajoittava tekijä ei ole ollut varallisuuden määrä vaan asiakkaiden määrä.

Automatisoinnin avulla omaisuudenhoitopalvelu on mahdollista tarjota asiakkaille, joiden sijoitettava varallisuus on vain muutama tuhat euroa. Ja vieläpä niin, että palvelun hinta on matalampi, kuin perinteisessä varainhoidossa keskimäärin. Tekoälyn avulla omaisuudenhoidon voi myös muokata vastaamaan yksilön tarpeita yhä paremmin.

Omaisuudenhoidossa suurin osa prosessista on mekaanista työtä, joka liittyy ennalta sovittujen, tosin monimutkaisten, periaatteiden mukaan toimimiseen. Meillä kone hoitaa kaiken mekaanisen työn. Ihmisten vastuulle jää sijoitusstrategien kehittäminen, prosessien valvominen, sekä palvelumuotoilu.

Alkuvaiheessa digitaalinen varainhoito keskittyy asiakkaiden palvelemiseen standardoituja prosesseja hyödyntäen. Teko-älyyn perustuvien teknologioiden kehittyessä yhä paremmaksi, varainhoidon kentästä voidaan automatisoida yhä laajempi kirjo yksilöityjä palveluja.

Robotisaatio muokkaa taloutta ja yhteiskuntaa merkittävästi, mutta lopullinen voittaja on ihminen elintason nousun kautta.