Evervestin sijoitusprosessi

Ennen kuin uskot varasi hoitoomme, haluat varmasti ymmärtää, miten ja mihin ne sijoittaisimme. Kerromme seuraavassa sijoitusprosessistamme ja sijoitusfilosofiastamme.

Evervestin sijoitusprosessi koostuu seuraavista vaiheista

  1. Asiakkaaseen tutustuminen ja asiakkaan riskiprofilointi
  2. Sijoitusinstrumenttien valinta ja sijoitusstrategian luonti
  3. Salkun seuranta ja jatkuva mukauttaminen

Seuraavassa kerromme tarkemmin sijoitusfilosofiastamme ja siitä, miten ja mihin käytännössä rahasi sijoitamme.

Asiakkaaseen tutustuminen ja asiakkaan profilointi

Jotta varainhoitaja voi hoitaa asiakkaansa varallisuutta mahdollisimman hyvin, on ensiluokkaisen tärkeää, että hän ymmärtää kattavasti asiakkaan taustan, toiveet ja tavoitteet. Evervestin sijoitusprosessi lähteekin liikkeelle juuri tästä: Kysymme aluksi sinulta luultavasti turhankin suurelta tuntuvan määrän erilaisia kysymyksiä, joiden avulla kartoitamme, miten suhtaudut riskiin, mikä on taloudellinen tilanteesi, onko sinulle aiempaa sijoituskokemusta, millaista tuottoa tavoittelet ja niin edelleen. Osa kysymyksistä on lain määräämiä ja osa sellaisia, joita mielestämme on tärkeä kysyä.

Vastaustesi pohjalta rakennamme sinulle riskiprofiilin, jonka perusteella osaamme rakentaa sinulle sijoitussalkun, joka sopii tavoitteisiisi ja riskinottohalukkuuteesi.

Sijoitusinstrumenttien valinta ja sijoitusstrategian luonti

Kun olemme oppineet tuntemaan sinut ja ymmärtämään millainen sijoitussalkku sinulle sopii, on aika siirtyä varsinaisen sijoitusstrategian luomiseen. Uskomme että menestyksekäs sijoittaminen on lähtökohtaisesti pitkäjänteistä, mutta toisaalta meillä kaikilla on rahoille myös yllättäviä tai nopeammin aktualisoituvia käyttökohteita. Tämän huomioiminen on tärkeää oikeanlaista sijoitusstrategiaa valittaessa.

Sijoitusstrategiamme lähtökohtana on näkemys, jonka mukaan täsmällisellä ja oikein tehdyllä allokaatiotyöllä, pitkäjänteisyydellä ja matalalla kustannustasolla saavutetaan asiakkaalle paras lopputulos. Emme pyri käymään kauppaa aktiivisesti tai tekemään voimakkaita subjektiivisia, salkunhoitajan näkemykseen perustuvia, valintoja eri omaisuusluokkien välillä, vaan pyrimme optimaaliseen pitkän aikavälin hajautukseen.

Sijoitusstrategian ydin on malli, jonka avulla rakennamme kullekin riskitasolle optimaalisen hajautuksen. Sen ”moottori” on valtavan datamassan päälle rakennettu monimuuttujamalli (eng. Multi-Factor Model), jossa käytämme dataa lukuisista eri tietolähteistä (esimerkiksi MSCI, Citibank, Federal Reserve, Euroopan Keskuspankki). Erilaisia allokaatiomalleja on tutkittu valtavasti ja käyttämämme monimuuttujamallit edustavat viimeisintä akateemista tutkimusta.

Käytännössä mallimme avulla pyrimme ymmärtämään mitkä tekijät vaikuttavat eri omaisuusluokkien arvon käyttäytymiseen pitkällä aikavälillä ja miten eri omaisuusluokkien arvo liikkuu absoluuttisesti ja suhteessa toisiinsa.  Tämän perusteella voimme arvioida yksittäisen omaisuusluokan pitkän aikavälin tuottoa, sekä siihen liittyvää riskiä. Voimme myös tämän pohjalta mallintaa, mikä olisi paras mahdollinen portfoliorakenne parhaan tuoton saamiseksi tavoitellulla riskitasolla.

Optimaalisen sijoitusstrategian valinnan jälkeen on aika siirtyä sijoitusinstrumenttien valintaan. Käytämme asiakkaidemme salkuissa ainoastaan likvidejä, matalan kustannustason pörssinoteerattuja rahastoja, eli ETF:iä. ETF (exchange traded fund) on sijoitusrahasto, jolla käydään kauppaa pörssissä. Pörssinoteeratut rahastot seuraavat yleensä indeksejä ja niiden kautta voidaan tehokkaasti sijoittaa mm. osake-, korko- ja hyödykemarkkinoille. Juju on siinä, että jo ostamalla yhtä pörssinoteerattua rahastoa saa sijoituksen hajautettua kymmeniin, satoihin tai jopa tuhansiin eri arvopapereihin ETF:stä riippuen.

Evervest käyttää asiakkaiden salkuissa 10-15 eri ETF:ää, joita käyttämällä voidaan kustannustehokkaasti rakentaa valitun sijoitusstrategian mukainen ja sekä maantieteellisesti että omaisuusluokkien välillä kattavasti hajautettu sijoitussalkku. Täytettyäsi profiilisi ja muut taustatiedot, voit tutustua sinulle rakennettuun sijoitussalkkuun ilman sitoutumista ja ennen rahan siirtämistä palveluun. Me suosittelemme sinulle mielestämme sopivinta riskitasoa, mutta voit halutessasi myös valita toisin.

Salkun seuranta ja jatkuva mukauttaminen

Salkun seuranta on luonnollisesti keskeinen osa jokaista sijoitusprosessia. Seuraamme salkkusi tuottoa ja instrumenttien välisiä painotuksia jatkuvasti ja mukautamme salkkuasi tarvittaessa, jotta se on tavoitteiden mukainen sekä nyt että tulevaisuudessa. Kun sijoitusmallimme määrittämä tavoiteallokaatio muuttuu, päivittyy myös sinun sijoitussalkkusi vastaamaan uutta tavoitetta.

Kaupankäyntiaktiivisuus määrittyy hintojen heilunnan ja tavoiteallokaation muutosten seurauksena: mitä nopeammin eri omaisuusluokkien hinnat muuttuvat, sitä enemmän syntyy tarvetta tasapainottaa salkkua. Ja vastaavasti: mitä useammin tavoiteallokaatiomme muuttuu, sitä useammin syntyy tätä kautta tarve tehdä muutoksia salkun koostumukseen. Katamme aina syntyneet kaupankäyntikustannukset puolestasi ja pyrimme minimoimaan mahdollisista myyntivoitoista syntyneet veroseuraamukset. Normaaliolosuhteissa salkun koostumukseen tehdään muutoksia 3-10 kertaa vuodessa.

Vaikka seuraammekin salkkusi kehitystä puolestasi, pysyt verkkopalvelumme kautta myös itse helposti kartalla siitä, miten salkun arvo on kehittynyt ja miten salkun koostumus on elänyt. On myös selvää, että tavoitteesi voivat muuttua ajan kuluessa ja voitkin milloin tahansa muokata salkkusi sijoitushorisonttia, tavoitetta, riskitasoa – tai lunastaa sijoituksesi – ilman kuluja.